Other
Lämplig som väktare? : om godkännande av personal hos auktoriserat bevakningsföretag samt återkallelse av godkännande

Authors/Editors
No matching items found.


Research Areas
No matching items found.

Publication Details
Author list: Karlsson, Rikard
Publication year: 2017
Start page: 589
End page: 618
Number of pages: 30
ISSN: 0015-8585

Abstract

Det hör till polisens uppgift att upprätthåll allmän ordning och säkerhet. Sedan länge har det framförts att polisväsendet inte har möjlighet att tillhandahålla bevakning i den omfattning som svarar mot behovet i dagens samhälle. Det har medfört att bevakningsföretag har bildats med uppgift att tillhandahålla personal men även utrustning för bevakningsändamål. Under senare år har antalet bevakningsföretag kraftigt ökat. För att kontrollera att verksamheten bedrivs under betryggande former har myndigheterna fått ett visst ansvar att granska att standarden på de bevakningstjänster som erbjuds har en viss kvalité och att de som arbetar i ett bevakningsföretag uppfyller vissa krav på bland annat lämplighet för anställning i ett sådant företag. Syftet med denna artikel är att utreda och analysera de krav som uppställs för att en person ska godkännas för anställning som väktare i ett auktoriserat bevakningsföretag. Härtill avses att diskutera eventuella problem med dagens lagstiftning och tänkbara lösningar på dessa problem.


Projects
No matching items found.

Keywords
No matching items found.

Documents
No matching items found.