Other

Förändringar i det politiska landskapet

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: von Schoultz, Åsa

Publisher: Svenska Kulturfonden

Place: Helsingfors

Publication year: 2015

Book title (if part of a book): Makten att kombinera : Utmaningar, vägval och handlingskraft i Svenskfinland

Start page: 227

End page: 247

Number of pages: 21

ISBN: 978-951-9211-94-7

URL: https://www.kulturfonden.fi/wp-content/uploads/2016/01/Makten_att_kombinera.pdf


Abstract

No matching items found.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.