Other

Styrel - mot en elförsörjning

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: Olausson, Pär M.

Publisher: Mid Sweden University

Place: Östersund

Publication year: 2017

Book title (if part of a book): Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier

Start page: 80

End page: 88

Number of pages: 9

ISBN: 978-91-88527-37-0


Abstract

STYREL är en planeringsprocess som syftar till att minimera konsekvenserna för samhället vid en situation av elbrist. Processen har utvecklats av Statens energimyndighet (EM) i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Svenska kraftnät (SvK). Länsstyrelsen spelar en viktig roll i Styrel genom sin uppgift som samordnare på regional nivå. Följande kapitel syftar till att ge en kort beskrivning av Styrel som en del av det svenska krishanteringssystemet samt att ge en bild av hur de samordningsansvariga på länsstyrelsen uppfattar sin roll i Styrel.

Kapitlet utgår från en mer omfattande studie under rubriken Från myndighet till medborgare och tillbaka. Syftet med projektet är att

  • Öka kunskapen om hur samverkan inom ramen för Styrel sker
  • Öka om hur prioriteringar skapas och hur dessa omsätts i operativ planering i syfte att skapa goda förutsättningar för att förfina planeringsprocessen
  • Bidra med kunskap om hur en planerings- och beslutsprocess med flera aktörer med systematik bildar ett väl avvägt operativt underlag i händelse av krisscenario.

Studien omfattar dokumentstudier samt intervjuer med STYRELsansvariga i kommun, region/landsting och länsstyrelse samt ansvariga på utvalda myndigheter.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.