Book chapter abstract
Studier av livsförlopp hos personer med autismspektrumstörningar

Authors/Editors
No matching items found.


Research Areas
No matching items found.

Publication Details
Author list: Åkerström, Bengt
Publisher: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Place: Stockholm
Publication year: 2004
Book title (if part of a book): Handikappforskning på tillväxt?
ISBN: 91-89602-16-1

Abstract
No matching items found.

Projects
No matching items found.

Keywords
No matching items found.

Documents
No matching items found.