Conference proceedings article

Webben - en ingång till lärarutbildning

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: Orving, Karin

Publication year: 2008


Abstract

Ett unikt samverkansprojekt avslutas i dagarna vars resultat är en webbportal som beskriver var i landet lärarutbildning finns, lärarutbildningens innehåll och uppbyggnad, vilket utbud de olika lärarutbildningarna erbjuder samt hur man söker till lärarutbildningen. Samtliga lärarutbildningar i landet har medverkat i projektet.

På portalen presenterar de olika lärarutbildningarna sin utbildning och genom länkar till respektive lärarutbildnings hemsida kan presumtiva studenter få information om en specifik högskola/universitet och dess program och kurser på såväl campus som det som ges på distans.

Uppbyggandet av webbportalen syftar också till att främja rekryteringen till lärarutbildning på respektive lärosäte. Olika målgrupper kan finna information i samma portal oavsett om det rör sig om nya studentgrupper som söker en väg till lärarutbildning, redan antagna programstudenter som söker ett breddat utbud, verksamma lärare, yrkesväxlare eller personer med utländska högskolestudier.

En samlad webbportal för landets lärarutbildningar är en ovärderlig hjälp för såväl studenter, studievägledare i högskolan, studie- och yrkesvägledare i skolan som övriga intresserade som önskar orientera sig i den brokiga mångfalden av lärarutbildningar i landet.

Portalen återfinns på www.lararutbildning.nu


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.