Report

Glömska eller ytliga fysikkunskaper : Fördjupad analys av svenska elevers sjunkande fysikresultat i TIMSS Advanced 2015

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: Oskarsson, Magnus

Publisher: Skolverket

Place: Stockholm

Publication year: 2018

Number of pages: 64

ISBN: 978-91-7559-315-9

URL: https://www.skolverket.se/publikationer?id=3885


Abstract

TIMSS Advanced (Trends in Mathematics and Science Study ) är en internationell studie som undersöker gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik och fysik. TIMSS Advanced har genomförts tre gånger, 1995, 2008 och 2015, och Sverige har deltagit varje gång. I 2015 års studie deltog svenska elever i årskurs 3 på naturvetenskaps-och teknikprogrammet som slutfört eller håller på att slutföra kursen matematik 4 respektive fysik 2. Resultaten visade att Sverige förbättrat sina resultat i matematik medan resultaten i fysik försämrats. Dessa resultat brukar normalt följas åt och denna rapport undersöker möjliga orsaker till de sjunkande fysikresultaten i TIMSS Advanced.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.