Report

Teknologistudenter och informationshantering : En studie om informationskompetens vid Linköpings Tekniska högskola influerad av grounded theory

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Subtitle: En studie om informationskompetens vid Linköpings Tekniska högskola influerad av grounded theory

Author list: Perselli, Ann-Katrin

Publisher: Linköping University Electronic Press

Place: Linköping

Publication year: 2002

ISBN: 91-7373-401-2

URL: http://www.ep.liu.se/ea/apt/2002/003/


Abstract

Att kunna söka information och värdera den information som man får fram

vid sökningen blir allt viktigare inom all utbildning. Även för nyutexaminerade

teknologer får kunskapen om informationssökning allt större betydelse

när blivande arbetsgivare frågar efter informationskompetent personal. Det

gäller att utöver den tekniska kunskapen om datorer och t.ex. programspråk

även att kunna söka information, ha kunskap om var informationen finns tillgänglig

och att kunna värdera den information som man får fram. I min

undersökning studerar jag hur teknologistudenter vid Linköpings Tekniska

högskola hanterar information, hur deras behov av information ser ut, hur de

söker fram den och varför de söker information på det sätt som de gör. Jag

studerar även i vilken omfattning universitetsbiblioteket används av studenterna

i deras informationssökning. Det finns många studier kring studenters

och doktoranders informationssökning. Flera av dessa studier behandlar sökprocessen

på olika sätt och ofta ur olika biblioteksspecifika synvinklar. Med

min studie vill jag närma mig studenternas egna uppfattningar om den informationssökning

de utför, framförallt i samband med examensarbetet, under

studietiden. Jag har val att göra intervjuer med tolv nyblivna ingenjörer för att

få en djupare förståelse av deras informationshantering och har därför valt en

kvalitativ ansats med grounded theory som metod.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.