Conference proceedings article

Tidiga läsare i skolan

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: Ivarsson, Lena

Publication year: 2006


Abstract

Tidiga läsare

Hur är det att kunna läsa vid skolstarten? Är det en fördel eller en nackdel? Delresultat från en longitudinell studie av tidiga läsares läsutveckling under grundskolans tidigare år presenteras. Med tidiga läsare avses barn som lärt sig läsa innan skolstarten och den formella läsundervisningen.

Följande punkter kommer att belysas:

  • Utvecklingen av läsförmågan hos de tidiga läsarna
  • Den inledande läsundervisningen och anpassning till de tidiga läsarna
  • Tidiga läsares speciella behov
  • Lärares attityder till tidiga läsare
  • Tidiga läsares läsförmåga och dess konsekvenser


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.