Report

Sjuksköterskors erfarenheter av att vara handledare för sjuksköterskestuderande : Rapport

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Subtitle: Rapport

Author list: Danielson, Ella;Hallin, Karin;Swärd, Gunilla

Publisher: Mitthögskolan

Place: Östersund

Publication year: 2002

ISBN: 91-87908-57-3


Abstract

Syftet med studien var att beskriva och analysera handledarnas erfarenheter av den rådande ordningen för sjuksköterskestudenter i klinisk utbildning vid en högskola i Mellansverige. Ett frågeformulär skickades till 227 sjuksköterskor och besvarades av 160 (70%). Resultatet visade att sjuksköterskorna var positiva till studenter men kände osäkerhet i handledarfunktionen. De med handledar-/pedagogisk utbildning var säkrare jämfört med de som saknade sådan utbildning. Den tid som ägnades åt handledning varierade från handledare till handledare, men genomgående nämndes brist på handledningstid på grund av hög arbetsbelastning. Resultatet tydliggör ett behov av utbildningsinsatser och utökat handledarstöd för att studenterna i den kliniska utbildningen skall uppnå både yrkeskrav och högskolemässig utbildning. Resultatet kommer att vara vägledande i upprättande av handlingsplaner och förutsättning för en uppföljningsstudie efter handledningsmodellens införande.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.