Report

Turismutbildningar i Europa : några europeiska jämförelser inför en utbildningskonferens

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Subtitle: några europeiska jämförelser inför en utbildningskonferens

Author list: PETTERSSON R, PETTERSSON R, PETTERSSON R

Publisher: ETOUR

Place: Östersund

Publication year: 2004


Abstract

Denna studie gjordes på uppdrag av Turistdelegationen inför en konferens om turismutbildningar i Stockholm den 22 april 2004. Studien syftar till att belysa turismutbildningar i några Europeiska länder. I rapporten beskrivs och exemplifieras svenska turismutbildningar i relation till turismutbildningar i Finland, Tyskland och Irland. Efter en sammanställning från respektive land diskuteras kompetens- och ut bildnings behovet i den svenska turistnäringen utifrån dagens situation och de tidigare undersökningar som gjorts, bland annat de som Turistdelegationen genomfört 1997 och 2001. Rapporten avslutas med några sammanfattande slutsatser och en lista med referenslitteratur.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.