Report

Värdepåverkande information vid bedömning av kommersiella fastigheters marknadsvärde

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: Bellman, Lina

Publisher: Mittuniversitetet

Publication year: 2018

Number of pages: 9


Abstract

Värdering av fastigheter utförs regelbundet inför olika sorters beslut. Med anledning av detta har Lina Bellman vid CER studerat vilka typer av information som fastighetsvärderare anser har störst inverkan på en kommersiell fastighets bedömda marknadsvärde. Studien, som även fokuserar på värderarnas val av informationskällor och deras självförtroende vid bedömningen av olika informationstyper, bygger på intervjudata från hälften av de som var auktoriserade fastighetsvärderare i Sverige år 2010 och 2011. Resultaten visar att fyra typer av information har störst inverkan på bedömt marknadsvärde. Microläge och geografiskt läge uppfattas som tillförlitlig information och värderarna anser sig ha gott självförtroende vid dessa bedömningar. Hyresintäkter verkar vara problematiska eftersom fastighets-ägaren då är den viktigaste informationskällan. Vidare saknar värderarna självförtroende gällande bedömningar av diskonteringsräntor. Forskningsresultaten har tidigare publicerats i den inter-nationella tidskriftsartikeln ""High-impact information types on market value: Property appraisers’ information sources and assessment confidence"" (Bellman, 2018).


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.