Report

Vårdhund : i rehabilitering inom äldreomsorgen

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Subtitle: i rehabilitering inom äldreomsorgen

Author list: Blusi, Madeleine

Place: Härnösand

Publication year: 2012

ISBN: 978-91-85613-65-6

URL: http://www.fouvasternorrland.se/Filer/Vardhund-i-rehabilitering-inom-aldreomsorgen.pdf


Abstract

En vårdhund är en hund som utbildats till arbete inom vård, skola eller omsorg. På ett särskilt boende för äldre i Härnösands kommun har arbets-terapeuten använt vårdhund som redskap vid rehabilitering. Två olika grupper fick träna med vårdhunden: personer som var i fysiskt god form men inte ville delta i boendets aktiviteter på grund av exempelvis demens, ångest, oro eller aggression samt personer som efter träning på traditionellt vis inte hade uppnått de mål som de borde ha uppnått efter träningsperioden. Totalt tränade 27 personer med vårdhundteamet. Utvärdering av träningen gjordes separat för varje grupp med fokus på livskvalitet respektive ADL-förmåga. De instrument som användes var QUALID och ADL-taxonomin. Samtliga av dem som tränade med hunden hade efter avslutad tränings-period ökat sin grad av livskvalitet eller förbättrat sin ADL-förmåga. Hunden medförde ökad glädje och meningsfullhet i vardagen. Hunden bi-drog också till att aggressiviteten hos en del personer minskade, och att det blev lugnare på avdelningen. I vissa fall kunde lugnande mediciner sättas ut efter träning med hunden.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.