Anthology

Åsikts- och känslomässig polarisering 1985–2014

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: Ryan, Alexander

Publisher: Göteborgs universitet: Förvaltningshögskolan och Statsvetenskapliga institutionen

Place: Göteborg

Publication year: 2018

Book title (if part of a book): Folkets främsta företrädare

Start page: 129

End page: 150

Number of pages: 22

ISBN: 978-91-984547-2-7

URL: http://hdl.handle.net/2077/57485


Abstract

I denna antologi presenterar 13 forskare studier om svenska riksdagsledamöter. Vi får bland annat veta hur väl riksdagsledamöternas åsikter överensstämmer med väljarnas – både när det gäller politiska sakfrågor och hur de demokratiska spelreglerna bör se ut. Några kapitel handlar om social representation, särskilt med betoning på kvinnor och män i politiken och feministerna i riksdagen undersöks. En studie berör hur politiska erfarenheter från lokal och regional nivå påverkar riksdagsledamöterna. Två kapitel handlar om hur olika partierna är åsiktsmässigt. Kontakter mellan medborgare och riksdagsledamöter, social tillit och upplevelser av politisk makt är andra teman som behandlas. Bidragen bygger på resultat från Riksdagsundersökningen (RDU, en enkät riktad till samtliga riksdagsledamöter som genomförts vid Göteborgs universitet sedan 1960-talet. Antologins redaktör, David Karlsson, är undersökningsledare för RDU och verksam vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Medverkande författare från Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, är: Dennis Andersson, Peter Esaiasson, Sören Holmberg, Elin Naurin, Henrik Ekengren Oscarsson, Helena Olofsdotter Stensöta, Lena Wängnerud och Patrik Öhberg. Därtill medverkar Magnus Hagevi (Linnéuniversitetet), Lukas Lindstrand (tidigare SOM-institutet, Göteborgs universitet), Alexander Reiljan (European University Institute) samt Alexander Ryan (Mittuniversitetet).


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.