Book chapter abstract

Utbildning i, om och för entreprenörskap : Fallstudier i gymnasieskolan

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Subtitle: Fallstudier i gymnasieskolan

Author list: Karlsson, Håkan

Publisher: Mittuniversitetet Instiutionen för utbildningsvetenskap

Place: Härnösand

Publication year: 2009

Book title (if part of a book): Entreprenörskapsutbildning i skola och samhälle : Formering av en ny pedagogisk identitet?

Start page: 81

End page: 110

Number of pages: 30

ISBN: 978-91-86073-35-0

URL: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-9159


Abstract

Denna studie är en del i ett större forskningsprojekt som sedan hösten 2002 bedrivits vid Institutionen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitet. Detta kapitel är en beskrivning av entreprenörskapsaktiviteter i några av Länets skolor som innehåller tre delar. I den inledande delen ges en kort teoretisk bakgrund till entreprenörskap och dess relation till utbildning. Den andra delen beskriver hur utbildningen ter sig i ett urval av gymnasieutbildningar samt i en grundskola. Den tredje delen innehåller sammanfattande diskussioner och slutsatser.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.