Other
Samebyars avtalsrätt

Authors/Editors
No matching items found.


Research Areas
No matching items found.

Publication Details
Author list: Torp, Eivind
Publisher: Iustus förlag
Place: Uppsala
Publication year: 2018
Start page: 749
End page: 758
Number of pages: 10
ISSN: 0039-6591

Abstract

I artikeln diskuteras frågan om samebyars befogenhet att ingå avtal beträffande renskötselrätten. Frågan är aktuell mot bakgrund av ett ökat intresse från olika exploatörers sida om att ingå avtal med samebyar som innebär en begränsning av renskötselrätten. Det har etablerats en praxis där samebyar, efter att ett beslut om tillstånd har fattats, ingår avtal med markexploatörer i syfte att begränsa skador för renskötseln. En sådan praxis kan ha betydelse med tanke på att olika uppfattningar om samebyars avtalsrätt har utvecklats.


Projects
No matching items found.

Keywords
No matching items found.

Documents
No matching items found.