Other

Samebyars avtalsrätt

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: Torp, Eivind

Publisher: Iustus förlag

Place: Uppsala

Publication year: 2018

Start page: 749

End page: 758

Number of pages: 10

ISSN: 0039-6591


Abstract

I artikeln diskuteras frågan om samebyars befogenhet att ingå avtal beträffande renskötselrätten. Frågan är aktuell mot bakgrund av ett ökat intresse från olika exploatörers sida om att ingå avtal med samebyar som innebär en begränsning av renskötselrätten. Det har etablerats en praxis där samebyar, efter att ett beslut om tillstånd har fattats, ingår avtal med markexploatörer i syfte att begränsa skador för renskötseln. En sådan praxis kan ha betydelse med tanke på att olika uppfattningar om samebyars avtalsrätt har utvecklats.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.