Licentiate thesis, comprehensive summary
Uppfattningar, förväntningar och didaktiska val - en studie om undervisningens betydelse för pojkars skolprestationer

Authors/Editors
No matching items found.


Research Areas
No matching items found.

Publication Details
Author list: Åhslund, Ingela
Publisher: Mid Sweden University
Place: Sundsvall
Publication year: 2019
Number of pages: 57
ISBN: 978-91-88527-96-7

Abstract
No matching items found.

Projects
No matching items found.

Keywords
No matching items found.

Documents
No matching items found.