Other
Turismen och resandets utmaningar

Authors/Editors
No matching items found.


Research Areas
No matching items found.

Publication Details
Author list: Wall-Reinius, Sandra
Publisher: Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi
Publication year: 2019
Number of pages: 225
ISBN: 978-91-982150-5-2

Abstract

Turism är en betydande del av och drivkraft i den globaliserade ekonomin och konsumtionssamhället där den bidrar till social, ekonomisk och miljömässig förändring, såväl positiv som negativ. Under de senaste decennierna har inte bara turism och resande ökat världen över utan även forskarnas intresse för turismstudier har ökat markant. I Ymer 2019 presenteras svensk turismforskning som bedrivs av geografer och antropologer. De olika kapitlen exemplifierar hur turism kan utveckla och förändra platser, ekonomiskt, miljömässigt och socialt, i Sverige och genom svenska resenärers turistande utomlands. Genom de olika bidragen synliggörs möjligheter och utmaningar som turism ger upphov till och hur turism kan förstås som ett globalt och samtidigt lokalt fenomen.


Projects
No matching items found.

Keywords
No matching items found.

Documents
No matching items found.