Journal article

Att överraskas av tiden : Om en huvudlinje i svensk 1900-talslitteratur, synliggjord med hjälp av Bachtins kronotop- och polyfonibegrepp

Authors/Editors

Information saknasResearch Areas

Information saknas


Publication Details

Undertitel: Om en huvudlinje i svensk 1900-talslitteratur, synliggjord med hjälp av Bachtins kronotop- och polyfonibegrepp

Författarlista: Torell, Örjan

Publikationsår: 2005

Startsida: 357

End page: 370

Antal sidor: 14

ISSN: 0013-0818


Sammanfattning

Artikeln synliggör med hjälp av Michail Bachtins kronotop- och polyfonibegrepp en huvudlinje i svensk litterär modernism med startpunkt i Olof Högbergs, Ludvig Nordströms, Bertil Malmbergs, Birger Sjödins och Karl Östmans författarskap. Linjens förhistoria i Alfhild Agrells och Frida von Stéenhoffs författarskap nämns, liksom dess förlängning via Lars Ahlin. Särskild betydelse tillmäts den unika närhet mellan fiktionen och det reella livet som genomförs med hjälp av en ny gestaltningsmodell: en fiktiv stad med extremt tydlig verklighetsanknytning.


Projects

Information saknas


Keywords

Information saknas


Documents

Information saknas