Journal article

Att överraskas av tiden : Om en huvudlinje i svensk 1900-talslitteratur, synliggjord med hjälp av Bachtins kronotop- och polyfonibegrepp

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Subtitle: Om en huvudlinje i svensk 1900-talslitteratur, synliggjord med hjälp av Bachtins kronotop- och polyfonibegrepp

Author list: Torell, Örjan

Publication year: 2005

Start page: 357

End page: 370

Number of pages: 14

ISSN: 0013-0818


Abstract

Artikeln synliggör med hjälp av Michail Bachtins kronotop- och polyfonibegrepp en huvudlinje i svensk litterär modernism med startpunkt i Olof Högbergs, Ludvig Nordströms, Bertil Malmbergs, Birger Sjödins och Karl Östmans författarskap. Linjens förhistoria i Alfhild Agrells och Frida von Stéenhoffs författarskap nämns, liksom dess förlängning via Lars Ahlin. Särskild betydelse tillmäts den unika närhet mellan fiktionen och det reella livet som genomförs med hjälp av en ny gestaltningsmodell: en fiktiv stad med extremt tydlig verklighetsanknytning.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.