Report

Hur gör man en litteraturläsare? : om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland : [rapport från projektet Literary Competence as a Product of School Culture] /

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Subtitle: om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland : [rapport från projektet Literary Competence as a Product of School Culture] /

Author list: Torell, Örjan

Publisher: Inst. för humaniora, Mitthögskolan

Place: Härnösand

Publication year: 2002

ISBN: 91-7910-435-5


Abstract

Boken är ett resultat av svensk-rysk-finsk samforskning 1997-2002 inom ramen för projektet ""Literary Competence as a Product of School Culture"". I årliga lästest har lärarkandidater i Sverige, Ryssland och Finland i början av sina universitetsstudier fått visa vilka läsarter de olika nationella skolkulturerna uppövat. Tydliga nationella särdrag i tolkningsstrategierna kan redovisas. Svenska & finländska studenter tenderar att överdriva läsningens literary transfer-funktion, vilket ger egocentriska och stängda läsningar. De systematiskt skolade ryska studenterna har mycket större möjligheter att tränga in i texten. Boken diskuterar mycket konkret särdrag i svensk och rysk skolkultur.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.