Rapport

Hur gör man en litteraturläsare? : om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland : [rapport från projektet Literary Competence as a Product of School Culture] /

Authors/Editors

Information saknasResearch Areas

Information saknas


Publication Details

Undertitel: om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland : [rapport från projektet Literary Competence as a Product of School Culture] /

Författarlista: Torell, Örjan

Författare: Inst. för humaniora, Mitthögskolan

Ort: Härnösand

Publikationsår: 2002

ISBN: 91-7910-435-5


Sammanfattning

Boken är ett resultat av svensk-rysk-finsk samforskning 1997-2002 inom ramen för projektet ""Literary Competence as a Product of School Culture"". I årliga lästest har lärarkandidater i Sverige, Ryssland och Finland i början av sina universitetsstudier fått visa vilka läsarter de olika nationella skolkulturerna uppövat. Tydliga nationella särdrag i tolkningsstrategierna kan redovisas. Svenska & finländska studenter tenderar att överdriva läsningens literary transfer-funktion, vilket ger egocentriska och stängda läsningar. De systematiskt skolade ryska studenterna har mycket större möjligheter att tränga in i texten. Boken diskuterar mycket konkret särdrag i svensk och rysk skolkultur.


Projects

Information saknas


Keywords

Information saknas


Documents

Information saknas