Journal article

Det rättsliga skyddet av samisk renskötsel

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: Torp, Eivind

Publisher: Iustus förlag

Place: Uppsala

Publication year: 2014

Start page: 122

End page: 148

Number of pages: 27

ISSN: 0039-6591

URL: http://svjt.se/


Abstract

Renskötsel anses vara en förutsättning för den samiska kulturens fortsatta existens. Ökad exploatering av markområdena i Norrland har satt fokus på rättsreglerna som styr intrång i renbetsmarkerna. I artikeln analyseras de rättsregler i svensk rätt som innebär ett skydd av samisk renskötsel.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.