Other

Det rättsliga skyddet av samisk renskötsel : Föredrag vid Svenska Samernas Riksförbunds seminarium: Vindkraft och rennäringen, Umeå 2014-02-16

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Subtitle: Föredrag vid Svenska Samernas Riksförbunds seminarium: Vindkraft och rennäringen, Umeå 2014-02-16

Author list: Torp, Eivind

Publication year: 2014


Abstract

No matching items found.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.