Conference proceedings article

Arena för hållbar innovativ småföretagsutveckling : Samverkande i handling mellan akademi, företag och offentlig sektor

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Subtitle: Samverkande i handling mellan akademi, företag och offentlig sektor

Author list: DALBORG C, AMCOFF NYSTRÖM C, VON FRIEDRICHS Y, VON FRIEDRICHS Y, DALBORG C, Asproth V, AMCOFF NYSTRÖM C

Publication year: 2007

URL: http://www.hss07.se/pdf/Konferenspapper_affs_amcoff.pdf


Abstract

Arena för hållbar innovativ småföretagsutveckling är ett förstudieprojekt vars primära syfte är att undersöka förutsättningarna för ett interaktivt klimat och ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan Mittuniversitetet, företag och lokala beslutsfattare. Utgångspunkten i forskningsprojektet har varit föreställningen om att ett utökat samarbete mellan Mittuniversitetet, de små- och medelstora företagen (SMF) i regionen och lokala myndigheter har en positiv inverkan på regionens, företagens och studenternas utveckling. Forskningsfrågan har varit, under vilka omständigheter samverkan kan stimuleras så att en dynamisk ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling kan ske i småföretagarmiljö. Rapportens avsikt är att belysa det pågående projektets interaktiva och handlingsinriktade metod samt att lyfta fram småföretagens uppfattning om vilka omständigheter som påverkar hur samverkansprocesser kan stimuleras mellan universitet och klusterlika småföretagsmiljöer.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.