Journal article

Lika för alla?

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: Gerdov, Christian

Publication year: 2019

Start page: 71

End page: 86

Number of pages: 16

ISSN: 2000-6225

DOI: http://dx.doi.org/10.13068/2000-6217.10.3

URL: http://www.tidskriftenarkiv.se/index.php/hem/article/view/2000-6217.10.3


Abstract

När Moderaterna inför riksdagsvalet 2018 lanserade sin nya valslogan ”Lika för alla” var det till mångas förvåning, även inom partiet självt, eftersom den förde tankarna till idén om social jämlikhet, vilket vanligtvis förknippas med den politiska vänstern. I sin artikel visar Christian Gerdov emellertid hur det inom kort klargjordes att det inte var social jämlikhet som Moderaterna avsåg, utan snarare hur talet om lika för alla grundade sig i den liberala föreställningen om jämlikhet i frihet, liksom jämlikhet inför lagen. Vidare låg vikten vid skyldigheter, såsom plikten att arbeta. De sociala rättigheterna, som vann insteg efter andra världskriget, har ersatts av det nyliberala projektet för valfrihet, där medborgaren förvandlas till en självförverkligande entreprenör. Det universella subjektet i talet om lika för alla visar sig även vara partikulärt, eftersom svenskhet och svenska värderingar betonas och kontrasteras mot det hotfulla ”Andra”. Moderaternas slogan påminner därför om Orwellskt nyspråk där alla förklaras vara jämlika, men där somliga är mer jämlika än andra.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.