Other
Mikroföretagares arbetsmiljö och hälsa med fokus på genus och etnicitet - innovationer för tillsyn

Authors/Editors
No matching items found.


Research Areas
No matching items found.

Publication Details
Author list: Landstad, Bodil;Nordenmark, Mikael;Vinberg, Stig
Publisher: Arbetsmiljöverket
Place: Stockholm
Publication year: 2019
Book title (if part of a book): Arbetsmiljö och ohälsa i ett genusperspektiv : Uppdragsforskning med relevans för tillsynsverksamheten
Start page: 43
End page: 55
Number of pages: 13

Abstract
No matching items found.

Projects
No matching items found.

Keywords
No matching items found.

Documents
No matching items found.