Other
Heltid som norm - en arbetstidsmodell för hållbara arbetsvillkor inom välfärdssektorn?

Authors/Editors
No matching items found.


Research Areas
No matching items found.

Publication Details
Author list: Olofsdotter, Gunilla
Place: Sundsvall
Publication year: 2019
ISBN: 978-91-88947-20-8

Abstract

Möjlighet till heltidsarbete för alla anställda är ett uttalat mål i det avtal som slutits mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting. Den stora andelen deltidsarbete inom välfärdssektorn beskrivs som problematiskt ur ett jämställdhetsperspektiv och en försvårande omständighet vid rekrytering och för kontinuitet i bemanning. Inom Sundsvalls Kommun inleddes 2018 ett projekt för att införa ”Heltid som norm” för både befintliga tjänster och nyanställningar. Den lösning som har valts är en arbetstidsmodell som gå under beteckningen ”85/10/5”, där siffrorna representerar arbetstid i procent. Åttiofem procent av arbetstiden är förlagd till den anställdes ordinarie arbetsplats. Tio procent utgör vikarietid inom den egna, eller en annan verksamhet. De resterande fem procenten avsätts för APT och kompetensutveckling. Totalt omfattades sju av kommunens verksamheter inom Socialtjänsten, tre äldreboenden och fyra gruppboenden.


Projects
No matching items found.

Keywords
No matching items found.

Documents
No matching items found.