Conference paper
Fysikbegreppets flyktighet : En konsekvens av kursplaneförändringar?

Authors/Editors
Information saknas


Research Areas
Information saknas

Publication Details
Författarlista: Oskarsson, Magnus
Författare: Linköping University Electronic Press
Ort: Linköping, Sverige
Publikationsår: 2019
Startsida: 33
End page: 46
Antal sidor: 14
ISBN: 9789179299804

Sammanfattning

TIMSS Advanced är en internationell studie om gymnasieelevers kunskaperi avancerad matematik och fysik. Studien har genomförts tregånger, 1995, 2008 och 2015, och Sverige har deltagit alla tre gångerna.Resultaten från senaste studien visade att svenska gymnasieeleverpresterade bättre i matematik men sämre i fysik jämfört med resultatenfrån 2008. Normalt brukar prestationerna i matematik och fysikföljas åt och det är därför intressant att undersöka tänkbara orsakertill de försämrade fysikresultaten. Resultatet visar för det första på försämraderesultat på uppgifter som tidigarelagts i undervisningen närde nya ämnesplanerna i fysik infördes 2011 och för det andra på försämraderesultat på uppgifter som mäter begreppsbildning i fysik.Detta kan tyda på att eleverna hade glömt områden som behandlades iundervisningen året innan provet gick, men kan också tyda på att elevernaskunskaper var alltför ytliga. Slutsatsen blir att man tydligarebör studera vad som händer när kurser och kursinnehåll förändras.


Projects
Information saknas

Keywords
Information saknas

Documents
Information saknas