Anthology

”Nu kan vi sätta ord på det vi gör” : att utveckla naturvetenskap och teknik i förskolan

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: Westman, Anna-Karin

Publisher: Linköpings universitet

Publication year: 2021

Book title (if part of a book): Forum för forskningsbaserad NT-undervisning : Bidrag från konferensen FobasNT19 17–18 oktober 2019 i Norrköping

Start page: 99

End page: 106

Number of pages: 8

ISBN: 978-91-7929-720-6

URL: http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1505596/FULLTEXT02.pdf


Abstract

I detta bidrag delar vi med oss av våra erfarenheter att genomföra fortbildningskurser i naturvetenskap och teknik för pedagoger i förskolan. Syftet med kurserna är att deltagarna ska förvärva kunskaper inom teknik och naturvetenskap och få möjlighet att stärka tilltron till sin förmåga att planera och leda pedagogisk verksamhet om naturvetenskap och teknik. I den här texten beskriver vi hur kursen har genomförts. För att bedöma hur genomförandet av kursen motsvarar fastställda mål har vi utgått ifrån pedagogernas utvärderingar i anslutning till kursavslut. Från utvärderingar och diskussioner med deltagarna kan vi se flera exempel på olika framgångsfaktorer i samband med fortbildning som exempelvis en glädje över att upptäcka naturvetenskapen i det man redan gör på förskolan. Deltagarna beskriver också hur de upplever att de sänkt kraven på sig själva om att alltid kunna leverera de korrekta svaren på barnens frågor. Istället vågar de oftare ställa produktiva frågor och utforska vidare tillsammans med barnen.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.