Report

Naturvetenskaplig begreppsförståels : Fördjupningsrapport om elevsvar i TIMSS 2019

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: Westman, Anna-Karin

Publisher: Skolverket

Publication year: 2020

Number of pages: 27

ISBN: 978-91-7559-364-7

URL: https://www.skolverket.se/publikationer?id=7661


Abstract

I den här rapporten presenteras en fördjupad analys av svenska elevsvar på fyra olika kunskapsfrågor i naturvetenskap som samlats in inom ramen för TIMSS 2019.

Rapporten har skrivits av Nina Eliasson och Anna-Karin Westman, Mittuniversitetet, på uppdrag av Skolverket.

Syftet med analysen av elevsvaren är att fördjupa förståelsen för vilka kunskaper hos eleverna, innehållsliga såväl som kognitiva, som döljer sig i dessa svar.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.