Journal article

Vem får vara med och vem bestämmer? : Om exklusion och inklusion i idrottsföreningars beslutsfattande

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Subtitle: Om exklusion och inklusion i idrottsföreningars beslutsfattande

Author list: LÖFSTRAND P, ZAKRISSON I, ZAKRISSON I, LÖFSTRAND P

Publication year: 2010

Start page: 40

End page: 43

Number of pages: 4

ISSN: 1103-4629


Abstract

Tanken är att idrott ska vara till för alla, av alla. Idrotten fyller också andra funktioner än enbart bollsparkande och skidåkande, särskilt utanför städerna. Vi kommer i denna artikel att presentera resultat från två olika studier. I den första behandlas frågan om hur styrelserna i några mindre idrottsföreningar hanterar dilemman mellan olika intressen. Är det så att alla får vara med eller finns intressen och grupper som exkluderas? Den andra studien handlar om hur dessa dilemman hanteras i beslutande organ om förutsättningarna systematiskt varieras, i fråga om hur målet för verksamheten definieras och ifråga om hur könssammansättning ser ut. Studierna har finansierats med medel från CIF och EU:s strukturfonder (Mål 1).


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.