Book chapter abstract

Den attraktiva staden som arbetsmiljö ur ett kulturgeografiskt perspektiv

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: Zampoukos, Kristina

Edition name or number: 1

Publisher: Mittuniversitetet, Forum for Gender Studies

Place: Sundsvall

Publication year: 2015

Book title (if part of a book): Sprickor, öppningar & krackeleringar : Nya perspektiv på arbetsmiljö

Start page: 69

End page: 83

Number of pages: 15

ISBN: 978-91-88025-42-5


Abstract

I den här texten diskuterar jag arbetsmiljön (i vid bemärkelse) som formad av kapitalets cirkulation (Harvey 1985), en process som kan avläsas i såväl stadsomvandling, på den enskilda arbetsplatsen och i omdaningen av den arbetande människan. Städernas reaktion på avindustrialiseringen och den ekonomiska omstruktureringen har sedan ett par decennier tillbaka bestått i en sorts ”kapprustning” för att framstå som attraktiva för kapitalet, vilken form detta än tar; investeringar, turister, eller inflyttare av rätta sorten (Harvey 1990; Peck 2005; Leslie & Catungal 2012). I den attraktiva staden sker en omvandling där slakthusområden och hamnar, lokstallar och industrilokaler ersätts av eller omstöps till arenabyggen och kongresshallar, designhotell och konsthallar, gallerior och shoppingcentra. Men denna stad tarvar också - då som nu - sina arbetare: Hotellstäderskor, receptionister, butiksbiträden, konferensvärdinnor, servitriser, kockar och diskare – alla som bidrar till att reproducera såväl staden som besökaren och ”den kreativa klassen” (Florida 2004). Med servicearbetet följer också vissa krav och förväntningar: Att framstå som attraktiv, charmig, vänlig och välkomnande sträcker sig ända in i märgen på de anställda. Särskilt gäller detta för dem som möter kund. I den attraktiva staden sker därmed en självdisciplinering omfattande staden själv – tilldragande, trygg, ren och underhållande – och där hotellet blir ett symbolbärande ting på samma sätt som den arbetande människan förväntas personifiera produkten. Men vad sker då med människan? Vad sker med människan vars hela person flyttas ut på arbetets marknad – finns det kanske till och med en risk att personen produktifieras?


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.