Collection (editor)

1800-talets mediesystem

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: LUNDELL P, HARVARD J, HARVARD J, HARVARD J, LUNDELL P

Publisher: Kungl. biblioteket

Place: Stockholm

Publication year: 2010

ISBN: 978-91-88468-22-2

URL: http://www.kb.se/aktuellt/Butik-och-Publikationer/mediehistoriskt-arkiv2/1800-talets-mediesystem/


Abstract

Mediehistoria skrivs ofta utifrån ett medium i taget. Den här boken argumenterar istället för att historiens medier utvecklats tillsammans.

Nya former, tekniker och praktiker har interagerat med gamla, innehåll har cirkulerat medierna emellan och rader av aktörer har aktivt relaterat till en helhet av uttrycksformer. Denna helhet var konturfast på ett vis som gör det befogat att tala om ett historiskt mediesystem: summan av en viss tids medier och deras inbäddning i sociala, politiska och ekonomiska villkor. I ett antal delstudier prövar boken möjligheterna att på närgången empirisk nivå undersöka 1800-talets mediesystem.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.