Collection (editor)
1800-talets mediesystem

Authors/Editors
No matching items found.


Research Areas
No matching items found.

Publication Details
Author list: LUNDELL P, HARVARD J, HARVARD J, HARVARD J, LUNDELL P
Publisher: Kungl. biblioteket
Place: Stockholm
Publication year: 2010
ISBN: 978-91-88468-22-2

Abstract

Mediehistoria skrivs ofta utifrån ett medium i taget. Den här boken argumenterar istället för att historiens medier utvecklats tillsammans.

Nya former, tekniker och praktiker har interagerat med gamla, innehåll har cirkulerat medierna emellan och rader av aktörer har aktivt relaterat till en helhet av uttrycksformer. Denna helhet var konturfast på ett vis som gör det befogat att tala om ett historiskt mediesystem: summan av en viss tids medier och deras inbäddning i sociala, politiska och ekonomiska villkor. I ett antal delstudier prövar boken möjligheterna att på närgången empirisk nivå undersöka 1800-talets mediesystem.


Projects
No matching items found.

Keywords
No matching items found.

Documents
No matching items found.