Collection (editor)

1800-talets mediesystem

Authors/Editors

Information saknasResearch Areas

Information saknas


Publication Details

Författarlista: LUNDELL P, HARVARD J, HARVARD J, HARVARD J, LUNDELL P

Författare: Kungl. biblioteket

Ort: Stockholm

Publikationsår: 2010

ISBN: 978-91-88468-22-2

URL: http://www.kb.se/aktuellt/Butik-och-Publikationer/mediehistoriskt-arkiv2/1800-talets-mediesystem/


Sammanfattning

Mediehistoria skrivs ofta utifrån ett medium i taget. Den här boken argumenterar istället för att historiens medier utvecklats tillsammans.

Nya former, tekniker och praktiker har interagerat med gamla, innehåll har cirkulerat medierna emellan och rader av aktörer har aktivt relaterat till en helhet av uttrycksformer. Denna helhet var konturfast på ett vis som gör det befogat att tala om ett historiskt mediesystem: summan av en viss tids medier och deras inbäddning i sociala, politiska och ekonomiska villkor. I ett antal delstudier prövar boken möjligheterna att på närgången empirisk nivå undersöka 1800-talets mediesystem.


Projects

Information saknas


Keywords

Information saknas


Documents

Information saknas