Collection (editor)
1800-talets mediesystem

Authors/Editors
Information saknas


Research Areas
Information saknas

Publication Details
Författarlista: LUNDELL P, HARVARD J, HARVARD J, HARVARD J, LUNDELL P
Författare: Kungl. biblioteket
Ort: Stockholm
Publikationsår: 2010
ISBN: 978-91-88468-22-2

Sammanfattning

Mediehistoria skrivs ofta utifrån ett medium i taget. Den här boken argumenterar istället för att historiens medier utvecklats tillsammans.

Nya former, tekniker och praktiker har interagerat med gamla, innehåll har cirkulerat medierna emellan och rader av aktörer har aktivt relaterat till en helhet av uttrycksformer. Denna helhet var konturfast på ett vis som gör det befogat att tala om ett historiskt mediesystem: summan av en viss tids medier och deras inbäddning i sociala, politiska och ekonomiska villkor. I ett antal delstudier prövar boken möjligheterna att på närgången empirisk nivå undersöka 1800-talets mediesystem.


Projects
Information saknas

Keywords
Information saknas

Documents
Information saknas