Report

Zoning in a future coastal biosphere reserve : Planning for tourism and outdoor recreation in the Blekinge archipelago, Sweden

Authors/Editors

No matching items found.



Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Subtitle: Planning for tourism and outdoor recreation in the Blekinge archipelago, Sweden

Author list: Ankre, Rosmarie

Publisher: ETOUR

Place: Östersund

Publication year: 2009


Abstract

Doktoranden Rosemarie Ankre analyserar i denna studie zonering av biosfärområden i kustlandskap utifrån undersökningar i Blekinge skärgård.Området består av värdefulla natur- och kulturmiljöer och har tills relativt nyligen varit stängd för allmänheten pga. militära skäl. Nu är skärgården intressant för framtida turismutveckling samtidigt som ett bevarande av området är nödvändigt.

I denna studie analyseras biosfärområdeskonceptet och dess zonering med en jämförelse av planeringsverktyget Recreation Opportunity Spectrum (ROS). Zoneringen av svenska biosfärområden upplevs som icke-funktionell och behöver vidareutvecklas, där bland annat kunskap om besökare bör vara en del enligt Ankre. Under sommaren 2007 genomfördes en enkätstudie riktad till besökare och fritidshusägare i skärgården. Resultaten åskådliggör besökarnas geografiska spridning, aktiviteter, attityder inför framtida utveckling av området, samt åsikter om konflikter. Resultaten visade att upplevda konflikter exempelvis gällde avloppsfrågor, fritidshus och buller. Även representanter för kommunerna Karlskrona, Karlshamn och Ronneby samt Blekinge länsstyrelse har intervjuats för att få en sammanfattning av deras attityder och förhoppningar inför ett eventuellt biosfärområde.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.