Report

Visitor Surveys at Fulufjället : Before and After National park Establishment

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Subtitle: Before and After National park Establishment

Author list: Emmelin, Lars;Fredman, Peter;Hörnsten Friberg, Lisa

Publisher: ETOUR

Place: Östersund

Publication year: 2006


Abstract

Denna rapport ger en introduktion till förvaltning för besökare i naturskyddade områden, som

även omfattar modeller för besöksplanering och besökarstudier. Det är en reviderad engelsk

översättning av delar av rapporten: Fredman, P., Hörnsten Friberg, L. & Emmelin, L. 2005.

Friluftsliv och turism i Fulufjället. Före - efter nationalparksbildningen. Naturvårdsverket,

rapport 5467. Dokumentation av de svenska nationalparkerna, nr 18.

Tonvikten ligger på metoder, men rapporten omfattar även en sammanfattning av resultaten

från besökarstudierna i Fulufjällets Nationalpark före och efter nationalparksetableringen.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.