Conference proceedings article

Vad har hänt med naturvetenskapen? Några svenska resultat från PISA 2003.

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: Karlsson, Karl-Göran;Åström, Maria

Publication year: 2005


Abstract

Problemställning: Vi vill undersöka vilka förändringar som skett i de svenska resultaten inom Scientific literacy i PISA 2003 jämfört med motsvarande resultat i PISA 2003. Vi har två specifika frågeställningar: 1.Vilka förändringar finns med avseende på elevernas medelresultat i kognitivt avseende mellan de båda undersökningarna? 2.Vilka förändringar finns i resultaten för olika undergrupper? Vi vill särskilt studera effekterna av socioekonomisk bakgrund, invandrarbakgrund och prestationsnivå. Metod: För den första frågeställningen används de data som publicerats i den internationella och nationella rapporteringen från PISA 2003. För frågeställningarna under den andra punkten sker utvidgade statistiska analyser av såväl bakgrundsdata som elevresultat som insamlats inom ramen för PISA 2003. För elever på olika prestationsnivåer görs också vissa jämförelser på nordisk nivå.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.