Report

Att använda, leda och samverka med frivilliga : Om kommuners och länsstyrelsers relationer med aktörer utanför den offentliga sektorn inom ramen för det geografiska områdesansvaret

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Subtitle: Om kommuners och länsstyrelsers relationer med aktörer utanför den offentliga sektorn inom ramen för det geografiska områdesansvaret

Author list: DANIELSSON E, OSCARSSON O, JOHANSSON R, JOHANSSON R, OSCARSSON O, DANIELSSON E

Publisher: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Place: Karlstad

Publication year: 2015

Number of pages: 52

ISBN: 978-91-7383-553-4

URL: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27544.pdf


Abstract

No matching items found.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.