Rapport

Att använda, leda och samverka med frivilliga : Om kommuners och länsstyrelsers relationer med aktörer utanför den offentliga sektorn inom ramen för det geografiska områdesansvaret

Authors/Editors

Information saknasResearch Areas

Information saknas


Publication Details

Undertitel: Om kommuners och länsstyrelsers relationer med aktörer utanför den offentliga sektorn inom ramen för det geografiska områdesansvaret

Författarlista: DANIELSSON E, OSCARSSON O, JOHANSSON R, JOHANSSON R, OSCARSSON O, DANIELSSON E

Författare: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Ort: Karlstad

Publikationsår: 2015

Antal sidor: 52

ISBN: 978-91-7383-553-4

URL: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27544.pdf


Sammanfattning

Information saknas


Projects

Information saknas


Keywords

Information saknas


Documents

Information saknas