Collection (editor)

Arbete, hälsa och kön

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: RASHID S, NORDENMARK M, NORDENMARK M, RASHID S

Publisher: Mittuniversitetet

Place: Sundsvall

Publication year: 2008

ISBN: 978-91-86073-22-0


Abstract

Under åren 2007 och 2008 har ett antal forskare vid Mittuniversitetet arbetat inom ramen för projektet ”Hälsofrämjande i arbetslivet” vars mål var att öka kunskapen om faktorer som bidrar till ett friskare arbetsliv och ökat kvinnligt företagande, samt hur de strukturella förutsättningarna kan anpassas för att gynna en önskvärd utveckling i Jämtlands län. Rapporten ”Arbete, hälsa och kön” redovisar i olika kapitel stora delar av den forskning som bedrivits kring dessa områden. Anledningen till att resultaten redovisas i rapportserien Genusstudier vid Mittuniversitetet, som är en del av den verksamhet som bedrivs inom ramen för Forum för genusvetenskap, är att texterna till stora delar diskuterar och analyserar könsdimensionen och att de därmed är goda exempel på den omfattande forskning som bedrivs vid Mittuniversitetet om mäns och kvinnors (skilda) livsvillkor. Rapporten består av sju kapitel som ur olika perspektiv och med hjälp av olika metodologiska angreppssätt analyserar och diskuterar frågor kring arbete, hälsa och kön. De olika metoder som används är textanalys, intervjuer samt kvantitativa analyser och de empiriska underlagen spänner från regionala data från Jämtland till nationella och internationella undersökningar. Oavsett om data anknyter till jämtlandsregionen eller ej så bidrar de med en ökad kunskap om olika relationer mellan arbetsliv, hälsa, kön och genus i denna region.

Innehåll:

Mikael Nordenmark: Inledning

Lena Karlqvist: Arbetsmiljö, jämställdhet och hälsa vid Företag/Organisationer i Jämtland och Västernorrland

Erna Danielsson och Johanna Overud: Frivillighet, skyldighet eller frivillig skyldighet? Om genus och handlingsutrymme i civilsamhället

Stig Vinberg: Mikroföretagande - kön, arbetsvillkor och hälsa

Mikael Nordenmark: Är upplevelse av stress mellan arbetsliv och familjeliv ett hinder för kvinnors arbetsmarknadsdeltagande

Kristina Zampoukos: ""Det lilla extra"" - om ekonomiserigen av vård och omsorg och det meningsfulla arbetet

Patrik Millet: Ledarstilar, kontroll, nätverk och finansiell prestation i små och medelstora företag i Jämtland

Stig Vinberg: Ledarskap för ett hälsosamt arbetsliv - reflektioner utifrån tre jämtländska projekt


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.