Book chapter abstract

Barns och ungdomars hälsa

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: Gillander Gådin, Katja

Publisher: Studentlitteratur

Place: Lund

Publication year: 2004

Book title (if part of a book): Kropp och genus i medicinen

Start page: 363

End page: 370

Number of pages: 8

ISBN: 91-44-03217-X


Abstract

Innehåll: Flickors och pojkars ohälsomönster, Självrapporterad ohälsa, Skolan som arena för hälsa och ohälsa, Sexualiserat våld, Levnadsvanor och risktagande


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.