Conference proceedings article
Resultat och erfarenheter av nationella prov på gymnasiet

Authors/Editors
No matching items found.


Research Areas
No matching items found.

Publication Details
Author list: Åström, Maria
Publisher: Nationellt centrum för matematikutbildn., Univ.
Place: Göteborg
Publication year: 2000
Start page: 679

Abstract
No matching items found.

Projects
No matching items found.

Keywords
No matching items found.

Documents
No matching items found.