Report

Vindkraft i Jämtland : En studie relaterad till turism

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Subtitle: En studie relaterad till turism

Author list: Bodén, Bosse

Publisher: ETOUR

Place: Östersund

Publication year: 2009

ISBN: 978-91-86073-47-3


Abstract

Turism är en viktig näring för den regionala jämtländska ekonomin, och för vissa kommuner och lokalsamhällen är den även samhällsbärande. Denna rapport syftar till att identifiera strategiska frågeställningar för turism och turismnäringen i samband med planerad utbyggnad av vindkraft i Jämtland. Rapporten utgör ett underlag inför den diskussion och de beslut som föregår arbetet med de kommunala översiktsplanerna, samrådsförfarandet inför planernas fastställande och vindkraftens utbyggnad.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.