Book chapter abstract

Arbetsliv och känsla av sammanhang

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: Eriksson, Ingalill

Publisher: Studentlitteratur

Place: Lund

Publication year: 2004

Book title (if part of a book): Arbetsliv och samhällsförändringar

Start page: 49

End page: 60

Number of pages: 12

ISBN: 91-44-03878-X


Abstract

Innehåll: Det goda arbetet, Gemensamma drag, Reflexioner, Elevhälsa, KASAM-modell och dess föregångare, Att få säga sin mening och finna en mening, Attraktiva arbetsplatser


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.